F* off

pre pasívne agresívnych, alebo tých so samonas..racím systémom – hlavne, že pomôže

12x12x21 cm