set per se

set per se je servis pre jedného a aj stolovanie len so sebou samým môže byť zvláštnou príležitosťou a oslavou. okrem tradičných kusov stolovania, ako tanier alebo šálka, aj vázy, misy a svietniky. repetíciou prvkov vzniká bohatá dekorácia, ktorá sa stáva organickou súčasťou stolovania, ktoré je ňou obrastené, a tak sa stáva samostatným živým organizmom.

diplomová práca z roku 2013