zo zeme

hrudy hliny, voda, blato, dym, oheň…živly. práca so živlami zameraná na prirodzené vlastnosti hliny – jej textúru, štruktúru, farebnosť, dokonca aj jej praskanie vplyvom sušenia a pálenia. vázy a misy vznikli v roku 2011 ako časť bakalárskej práce. objekty sú vytvorené prepaľovaním tehliarskej hliny na teplotu 1180°C. štruktúru prepálenej vybublanej hmoty vidno v obrúsených častiach objektov.

tehliarska hlina, kamenina