zo zeme

Hrudy hliny, voda, blato, dym, oheň…živly. Živelná práca so živlami je zameraná na prirodzené vlastnosti hliny – jej textúru, štruktúru, farebnosť, dokonca aj jej praskanie vplyvom sušenia a pálenia. Vázy a misy vznikli v roku 2011 ako časť bakalárskej práce. Objekty sú vytvorené prepaľovaním tehliarskej hliny na teplotu 1180°C. Štruktúru prepálenej vybublanej hmoty vidno v obrúsených častiach objektov.

Materiál: tehliarska hlina, kamenina